nav-left cat-right
cat-right

Rokoko

Rokoko to nie tylko dzieła malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne czy muzyczne, to również kierunek w literaturze. Stanowiło ono jeden z prądów kulturowych w Oświeceniu polskim i europejskim. Cechy rokoko: Jako styl literacki rokoko narodziło się we Francji w XVIII wieku. Uznawane jest czasem za odmianę schyłkowego baroku. Początkowo nazwy używano tylko dla określania sztuk plastycznych oraz architektury....

Sentymentalizm

Sentymentalizm jako kierunek literacki w Europie ukształtował się w II poł. XVIII w. Stanowił przeciwieństwo klasycyzmu.   Cechy sentymentalizmu: Nurt sentymentalny w literaturze oświecenia skupiał się na emocjonalnej stronie natury człowieka, jego indywidualizmie i wnętrzu. Pisarze sentymentalizmu negowali proces cywilizacji, który według nich zabijał w ludziach prawidłowy system wartości. Propagowali...

Klasycyzm

Klasycyzm jako prąd literacki pojawił się już w XVI w. we Włoszech, zaś rozwinął się we Francji w kolejnym stuleciu. Powrócił także w epoce oświecenia (XVIII w.). Cechy klasycyzmu: Klasycyzm nawiązywał do antyku oraz łączących się z nim przekonań o uniwersalności antycznych wzorców. Jako główny prąd artystyczny Oświecenia wyznaczał on utylitarne cele poezji. Stawiał on przed literaturą zadania...

Sarmatyzm

Sarmatyzmem określamy swoistą ideologię oraz kulturę, która charakteryzowała polską szlachtę na przełomie XVII i XVIII wieku. Nic więc dziwnego, że sarmatyzm swym zasięgiem objął również dziedziny sztuki, w tym literaturę. Termin pochodzi od nazwy starożytnej koczowniczej grupy – Sarmatów, którzy słynęli ze swojej waleczności. Lud ten stał się dla polskiej szlachty symbolem przodków. Cechy...

Marinizm

Marinizm to styl poetycki i pisarski, a dokładniej prąd literacki, który rozwinął się w okresie baroku. Jego nazwa odwołuje się do twórcy tego stylu, czyli Giambattisty Marino. Pisarz żył w latach 1569-1625. Jego indywidualizm artystyczny sprawił, że na przestrzeni kolejnych lat pojawiali się jego naśladowcy. Cechy marinizmu Marinizm cechuje bardzo ciekawa i nietypowa forma utworu. Mariniści w dużej...