nav-left cat-right
cat-right

Lalka – Bolesław Prus

Powieść Bolesława Prusa pt. „Lalka” była początkowo publikowana w odcinkach ukazujących się w „Kurierze Codziennym” (od września 1887 r. do maja 1889 r.). Wydanie jej w formie książkowej nastąpiło w 1890 r. Tytuł tej realistycznej i zarazem pozytywistycznej powieści nawiązuje do postaci Izabeli Łęckiej (jako pustej arystokratki) oraz motywu „teatru świata”, gdzie wszyscy ludzie są tylko...

Boska komedia – Dante Alighieri

„Boska komedia” jest najbardziej znanym utworem Dantego Alighieri, powstałym w latach 1307–1321. Autor tego poematu alegorycznego przedstawia w nim wizję swojej wędrówki przez zaświaty, składające się z Piekła, Czyśćca i Nieba. Utwór ten to rodzaj hołdu złożonego przez Dantego swojej przedwcześnie zmarłej, największej miłości życia – Beatrycze. W „Boskiej komedii” pokazał także całemu...

Król Edyp – Sofokles

„Król Edyp” jest jedną z 7 zachowanych w całości tragedii Sofoklesa. Ten grecki dramaturg napisał to dzieło w 427 roku p.n.e. Sofokles zainspirował się mitem tebańskim, który opowiadał o tragicznym losie rodu Labdakidów. „Król Edyp” nazywany jest także „tragedią przeznaczenia” lub „tragedią losu”. Obok „Antygony” i „Edypa w Kolonie” tworzy tzw. cykl Tebański.   Streszczenie...

Chłopi – Władysław Reymont

„Chłopi” Władysława Reymonta to powieść, która mitologizuje chłopską egzystencję. Pierwodruk „Chłopów” ukazywał się na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1902-1908. Wybór tego rodzaju tematyki podyktowany był zmianami zachodzącymi na polskiej wsi w II połowie XIX wieku. Doszło wówczas do unarodowienia chłopów polskich, rabacji Jakuba Szeli w Galicji, a także powstania styczniowego w...

Ojciec Goriot – Honore de Balzac

„Ojciec Goriot” Balzaka z 1835 roku jest utworem pozytywistycznym, należącym do tradycji tzw. wielkiego realizmu. Do podstaw realizmu należy kategoria mimesis, czyli naśladowanie rzeczywistości. Balzak stworzył typowych bohaterów i zwyczajne sytuacje. Dzięki temu powieść stała się bardziej prawdopodobna i osadzona w konkretnych realiach. Całość dzieła określa początkowy cytat z Szekspira: „All is...

Granica – Zofia Nałkowska

„Granica” Zofii Nałkowskiej została wydana po raz pierwszy w 1935 roku. Autorka przedstawiła w swoim dziele losy Zenona Ziembiewicza, inteligenta pochodzenia ziemiańskiego. Pokazuje jego rozwój od radykalnego studenta po prezydenta miasta strzelającego do robotników. Stopniowe odchodzenie od własnych zasad moralnych spowoduje jego upadek nie tylko w sferze publicznej, ale i w życiu prywatnym. „Granica” jest...