Alegoria

Termin alegoria wywodzi się od greckiego słowa allegro, czyli „mówię w przenośni, obrazowo”. Alegoria oznacza zarówno w literaturze, jak i sztukach plastycznych, przenośne zobrazowanie lub opisanie danego wycinka rzeczywistości. Alegoria określa pojęcie w sposób niedosłowny, zmuszając tym samym odbiorcę do refleksji nad danym zjawiskiem. Jednak w przypadku tego środka stylistycznego wykorzystywane...