nav-left cat-right
cat-right

Aliteracja

Aliteracja, termin pochodzi z połączenia łacińskiego przedrostka „ad” ze słowem litera. Oznacza powtórzenia mające wzmocnić przekaz danej wypowiedzi. Powielanie danej części utworów unaocznia ekspresję autora. Aliteracja bowiem może być zastosowana w przypadku jednej lub kilku głosek, zarówno w pierwszej części wyrażenia, jak i w dalszych miejscach wypowiedzi, które tworzy zdanie lub wers.

Aliteracja jako środek stylistyczny jest coraz rzadziej stosowana. Najczęściej występowała w utworach poetyckich. Jej początki widoczne są u artystów ze starożytnej Grecji i Rzymu. Spotykana później była także w literaturze staroniemieckiej i skandynawskiej, zaliczanych do kanonu dzieł islandzkich. Poza tym ma zastosowanie jako ozdobnik w poezji indyjskiej i ludowej. W polskich wierszach, nawet tych współczesnych, również nie brakuje tego środka stylistycznego, np. w poezji Stanisława Barańczaka.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.