nav-left cat-right
cat-right

Paralelizm

Paralelizm, czyli powtarzanie jakiegoś elementu w utworze literackim lub też zasady jego budowy (ciągi zdań o podobnej budowie i organizacji rytmicznej).

Do treści utworu wprowadza się równoległe, analogiczne zdania lub słowa. Paralelizm stanowi najczęściej stosowany zabieg w poezji ludowej, służący kontrastowaniu świata ludzi i natury w jej czystej postaci. Ten podstawowy chwyt twórczości słownej pojawia się głównie w gatunkach folklorystycznych, takich jak np. ballada.

Paralelizm jako jeden ze składniowych środków stylistycznych znano już w starożytności, czego dowodem jest jego występowanie w hebrajskich psalmach („Na początku było Słowo, (…) Bogiem było Słowo”). Może on współtworzyć:

  • epiforę
  • anaforę,
  • rytm
  • rym,
  • powtarzalny refren,
  • konstrukcje retoryczne.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.