nav-left cat-right
cat-right

Pytanie retoryczne

Pytanie retoryczne, czyli pytanie niewymagające odpowiedzi, gdyż jest ona oczywista. Nie zadaje się go, aby uzyskać odpowiedź, lecz w celu skłonienia odbiorcy do zastanowienia się nad danym zagadnieniem, podkreślenia wagi danego problemu.

W utworze literackim pytanie retoryczne może stanowić rodzaj przerywnika, który oddziela jego poszczególne części bądź tematy. Służy ono również ożywieniu opisu oraz intonacji i wzmocnieniu uwagi odbiorcy, podkreślając jednocześnie uczucia podmiotu lirycznego. Przykładem pytania retorycznego z mowy potocznej jest: „Ze mną się nie napijesz?”, zaś z poezji: „O mój Boże, kto się przed tobą skryć może?” („Treny” Kochanowskiego).

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.