nav-left cat-right
cat-right

Zofia Nałkowska

Zofia Nałkowska urodziła się 10 listopada 1884 w Warszawie, zmarła 17 grudnia 1954 w Warszawie. Wybitna polska pisarka i publicystka. Wchodziła w skład Krajowej Rady Narodowej oraz zasiadała w Sejmie do 1954 roku.

Zofia Nałkowska studiowała kilka kierunków, m.in. historię, geografię, ekonomię i językoznawstwo. Czynnie uczestniczyła w organizacjach kobiecych. Była w gronie założycieli literackiej grupy „Przedmieście”. W okresie II wojny świtowej pracowała w tajnych zrzeszeniach kulturalnych.

Zofia Nałkowska swój pisarski debiut zaliczyła bardzo szybko, bowiem już w 1898 roku w „Przeglądzie Tygodniowym”. Nałkowska dwa razy wychodziła za mąż. Jej pierwszym wybrankiem był publicysta i pedagog Leon Rygiel. Małżeństwo przetrwało jednak tylko kilka lat. Drugim mężem Nałkowskiej był Jan Jur-Gorzechowski, dowódca Straży Granicznej. Przed wojną pisarka była pracownicą polskiego rządu, w Biurze Propagandy Zagranicznej. Następnie objęła stanowisko wiceprezesa polskiego PEN-Clubu oraz zasiadała w Zarządzie Głównym Związku Literatów Polskich. Nałkowska napisała słynne „Medaliony”, po tym jak uczestniczyła w pracach Międzynarodowej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Polsce.

Zanim jednak zajęła się twórczością wojenną. Wydała kilka powieści – „Kobiety”, „Książę”. Książki oparte była na młodzieńczy teoriach i fantazjach pisarki. W kolejnych utworach większą uwagę Zofia Nałkowska skupiła na psychologicznej stronie człowieka, jego uczuciach w trakcie różnych sytuacji życiowych. Opis ludzkiej psychiki stał się głównym elementem książek Nałkowskiej po I wojny światowej, przede wszystkim widoczne to jest w szkicach „Charaktery”.

Niezwykle bogaty dorobek literacki Zofii Nałkowskiej stawia ją w czołówce polskich pisarek. Wśród jej najważniejszych dzieł wymienić należy:

  1. Powieści, m.in. „Narcyz”, „Hrabia Emil”, „Romans Teresy Hennert”, „Granica”, „Węzły życia” oraz „Mój ojciec”.
  2. Dramaty, np. „Dzień jego powrotu”.
  3. Nowele, najbardziej znane są „Medaliony”, prócz tego wspomnieć należy o takich opowiadaniach jak „Koteczka, czyli białe tulipany”, „Widzenie bliskie i dalekie”.
  4. W okresie II wojny światowej powstało także kilka tomów „Dzienników czasu wojny”.

Zofia Nałkowska otrzymała wiele ważnych odznaczeń, w tym Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury oraz Państwową Nagrodę Literacką.

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.