nav-left cat-right
cat-right

Boska komedia – Dante Alighieri

„Boska komedia” jest najbardziej znanym utworem Dantego Alighieri, powstałym w latach 1307–1321. Autor tego poematu alegorycznego przedstawia w nim wizję swojej wędrówki przez zaświaty, składające się z Piekła, Czyśćca i Nieba. Utwór ten to rodzaj hołdu złożonego przez Dantego swojej przedwcześnie zmarłej, największej miłości życia – Beatrycze. W „Boskiej komedii” pokazał także całemu...

Dante Alighieri

Dante Alighieri to nie tylko włoski poeta, ale także polityk, filozof, tercjarz franciszkański, humanista i kodyfikator języka włoskiego. Dante Alighieri – życiorys Urodził się on we Florencji w maju lub czerwcu 1265 roku. Jego rodzina należała do niższej warstwy arystokracji. Nazwisko Alighieri wywodzi się od gockiego Aldiger, które nosiła babka Dantego. Dante Alighieri studiował literaturę, teologię,...

Król Edyp – Sofokles

„Król Edyp” jest jedną z 7 zachowanych w całości tragedii Sofoklesa. Ten grecki dramaturg napisał to dzieło w 427 roku p.n.e. Sofokles zainspirował się mitem tebańskim, który opowiadał o tragicznym losie rodu Labdakidów. „Król Edyp” nazywany jest także „tragedią przeznaczenia” lub „tragedią losu”. Obok „Antygony” i „Edypa w Kolonie” tworzy tzw. cykl Tebański.   Streszczenie...

Sofokles

Sofokles urodził się ok. 496 roku p.n.e. w gminie Kolonos w Attyce. Był politykiem, kapłanem, dowódcą wojsk, aktorem oraz przede wszystkim dramaturgiem. Już za życia jego współobywatele czcili go jak bohatera. Miał żonę – Nikostratę, obywatelkę ateńską, z którą miał syna – Jofona. Posiadał także kochankę imieniem Theoris oraz nieślubnego syna – Aristona. Życiorys Sofoklesa Sofokles...

Oświecenie

W okresie od 1740 do 1822 roku na ziemiach polskich rozwija się literatura oświecenia. Została zapoczątkowana za czasów Augusta III. Wówczas kraj wyniszczany był przez konflikty zbrojne oraz wewnętrzną anarchię. Silny wpływ Rosji znacząco spowolnił rozwój oświecenia na polskich ziemiach. Okres panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego był bardzo owocny dla polskiej literatury. Władca jako mecenas sztuki...

Rokoko

Rokoko to nie tylko dzieła malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne czy muzyczne, to również kierunek w literaturze. Stanowiło ono jeden z prądów kulturowych w Oświeceniu polskim i europejskim. Cechy rokoko: Jako styl literacki rokoko narodziło się we Francji w XVIII wieku. Uznawane jest czasem za odmianę schyłkowego baroku. Początkowo nazwy używano tylko dla określania sztuk plastycznych oraz architektury....

Sentymentalizm

Sentymentalizm jako kierunek literacki w Europie ukształtował się w II poł. XVIII w. Stanowił przeciwieństwo klasycyzmu.   Cechy sentymentalizmu: Nurt sentymentalny w literaturze oświecenia skupiał się na emocjonalnej stronie natury człowieka, jego indywidualizmie i wnętrzu. Pisarze sentymentalizmu negowali proces cywilizacji, który według nich zabijał w ludziach prawidłowy system wartości. Propagowali...

Klasycyzm

Klasycyzm jako prąd literacki pojawił się już w XVI w. we Włoszech, zaś rozwinął się we Francji w kolejnym stuleciu. Powrócił także w epoce oświecenia (XVIII w.). Cechy klasycyzmu: Klasycyzm nawiązywał do antyku oraz łączących się z nim przekonań o uniwersalności antycznych wzorców. Jako główny prąd artystyczny Oświecenia wyznaczał on utylitarne cele poezji. Stawiał on przed literaturą zadania...