nav-left cat-right
cat-right

Władysław Reymont

Władysław Stanisław Reymont (a poprawnie – Stanisław Władysław Rejment), jeden z najwybitniejszych pisarzy okresu Młodej Polski, urodził się w 1867 roku w Kobielach Wielkich. Jego ojciec, Józef Rejment, organista wiejski, z trudem wiązał koniec z końcem, starając się wykarmić dziewięcioro dzieci. Miał wykształcenie muzyczne, prowadził również księgi stanu cywilnego oraz korespondencję miejscowego...

Chłopi – Władysław Reymont

„Chłopi” Władysława Reymonta to powieść, która mitologizuje chłopską egzystencję. Pierwodruk „Chłopów” ukazywał się na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w latach 1902-1908. Wybór tego rodzaju tematyki podyktowany był zmianami zachodzącymi na polskiej wsi w II połowie XIX wieku. Doszło wówczas do unarodowienia chłopów polskich, rabacji Jakuba Szeli w Galicji, a także powstania styczniowego w...

Aliteracja

Aliteracja, termin pochodzi z połączenia łacińskiego przedrostka „ad” ze słowem litera. Oznacza powtórzenia mające wzmocnić przekaz danej wypowiedzi. Powielanie danej części utworów unaocznia ekspresję autora. Aliteracja bowiem może być zastosowana w przypadku jednej lub kilku głosek, zarówno w pierwszej części wyrażenia, jak i w dalszych miejscach wypowiedzi, które tworzy zdanie lub wers. Aliteracja...

Alegoria

Termin alegoria wywodzi się od greckiego słowa allegro, czyli „mówię w przenośni, obrazowo”. Alegoria oznacza zarówno w literaturze, jak i sztukach plastycznych, przenośne zobrazowanie lub opisanie danego wycinka rzeczywistości. Alegoria określa pojęcie w sposób niedosłowny, zmuszając tym samym odbiorcę do refleksji nad danym zjawiskiem. Jednak w przypadku tego środka stylistycznego wykorzystywane...

Sarmatyzm

Sarmatyzmem określamy swoistą ideologię oraz kulturę, która charakteryzowała polską szlachtę na przełomie XVII i XVIII wieku. Nic więc dziwnego, że sarmatyzm swym zasięgiem objął również dziedziny sztuki, w tym literaturę. Termin pochodzi od nazwy starożytnej koczowniczej grupy – Sarmatów, którzy słynęli ze swojej waleczności. Lud ten stał się dla polskiej szlachty symbolem przodków. Cechy...

Marinizm

Marinizm to styl poetycki i pisarski, a dokładniej prąd literacki, który rozwinął się w okresie baroku. Jego nazwa odwołuje się do twórcy tego stylu, czyli Giambattisty Marino. Pisarz żył w latach 1569-1625. Jego indywidualizm artystyczny sprawił, że na przestrzeni kolejnych lat pojawiali się jego naśladowcy. Cechy marinizmu Marinizm cechuje bardzo ciekawa i nietypowa forma utworu. Mariniści w dużej...

Ojciec Goriot – Honore de Balzac

„Ojciec Goriot” Balzaka z 1835 roku jest utworem pozytywistycznym, należącym do tradycji tzw. wielkiego realizmu. Do podstaw realizmu należy kategoria mimesis, czyli naśladowanie rzeczywistości. Balzak stworzył typowych bohaterów i zwyczajne sytuacje. Dzięki temu powieść stała się bardziej prawdopodobna i osadzona w konkretnych realiach. Całość dzieła określa początkowy cytat z Szekspira: „All is...

Granica – Zofia Nałkowska

„Granica” Zofii Nałkowskiej została wydana po raz pierwszy w 1935 roku. Autorka przedstawiła w swoim dziele losy Zenona Ziembiewicza, inteligenta pochodzenia ziemiańskiego. Pokazuje jego rozwój od radykalnego studenta po prezydenta miasta strzelającego do robotników. Stopniowe odchodzenie od własnych zasad moralnych spowoduje jego upadek nie tylko w sferze publicznej, ale i w życiu prywatnym. „Granica” jest...